Ekspertyzy kosztorysowe

Ekspertyzy kosztorysowe – pozwalają uniknąć błędów w przedmiarach i kosztorysach, ułatwiają porozumienie między stronami procesu inwestycyjnego, pomagają rozwiązać spór sądowy lub dochodzenie roszczeń.

- Jeśli jesteś inwestorem – na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferujemy sprawdzenie i weryfikację:

  • wartości kosztorysowej robót, nakładów inwestycyjnych, planowanych kosztów robót i prac projektowych,
  • kosztorysów inwestorskich,
  • przedmiarów robót,
  • kosztorysów ofertowych pod kątem zgodności z SIWZ lub Instrukcją dla wykonawców,
  • kosztorysów zamiennych i powykonawczych;
  • rozliczenia umów, w tym np. robót dodatkowych i zamiennych.

- Dla Biur projektowych:

  • sprawdzenie i weryfikację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;

-  Jeśli jesteś wykonawcą robót, oferujemy sprawdzenie i weryfikację:

  • przedmiarów robót, na etapie ofert,
  • kosztorysów ofertowych,
  • rozliczenia umów, w tym robót dodatkowych i zamiennych.