ProPublico wersja 12.0.93

Nowa  wersja (12.0.93) programu ProPublico, w której uwzględniono:

1. Zmiany związane z wejściem w życie rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2254). w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263).

2. Zmiany związane z zamieszczeniem w dniu 22 grudnia 2015r, w Dzienniku Ustaw Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

3. Zmiany związane z ewidencją wadium. Funkcjonalność pozwalająca na ewidencjonowanie wartości wniesionego wadium w podziale na zadania.

4. Zmiany związane z ewidencją wykluczonych wykonawców i odrzuconych ofert. Możliwość wykluczenia wykonawcy z poszczególnych części prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Inne drobne zmiany i poprawki. Szczegółowy opis zmian znajduje się na stronie www.propublico.pl oraz po aktualizacji programu w menu głównym Pomoc, pozycja Nowości. Nowa wersja 12.0.93 jest udostępniona na naszej stronie internetowej oraz będzie przesłana do tych użytkowników, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Instytucje, które mają wykupioną opiekę techniczną, a nie przesłały jeszcze do nas klucza w celu aktywacji proszone są o dokonanie tej czynności (przypominamy lokalizację klucza - dostęp jako użytkownik Ppadmin, menu Konfiguracja systemu, pozycja Licencja).