Kurs on-line: Kosztorysowanie robót budowlanych

mgr inż. Balbina Kacprzyk

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Kurs podstawowy
2-dniowy  16 godz. lekcyjnych


Program szkolenia
1.    Wprowadzenie –  1 godz. lek

 • Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów
 • Stan prawny
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych


2.    Podstawy techniczno-rzeczowe – 4 godz. lek.

 • Dokumentacja projektowa
 • Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót
 • Specyfikacja Techniczna
 • Założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe  (przykład)
 • Podstawy rzeczowe kalkulacji


3.    Podstawy normatywne  - 2 godz. lek.

 • istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej,
 • budowa norm kosztorysowych,
 • wykaz katalogów


4. Podstawy kosztowo-cenowe – 4 godz. lek.

 • Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania
 • kosztorys inwestorski
 • kosztorys ofertowy
 • kosztorys zamienny
 • kosztorys powykonawczy
 • Metody kalkulacji cen kosztorysowych
  •    Metoda uproszczona
  •    Metoda szczegółowa


5.    Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej  - 1 godz. lek.

6.    Dokumentacja kosztorysowa  - 2 godz. lek.

 • Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej:
  •  strona tytułowa
  •  ogólna charakterystyka obiektu
  •  przedmiar robót
  •  kalkulacja kosztorysowa
  •  tabela elementów scalonych
  • załączniki
 • Dokładność obliczeń i przedstawienie wyników


7. Przykłady i ćwiczenia – 2 godz. lek.

 

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.