Klauzule zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce

Prezentacja z konferencji SKB

 

 art. 463 pzp:
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

Link do prezentacji>>