Waloryzacja w praktyce

Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia)- podstawowe zagadnienia

 

Praca w autorskim Projekcie "Waloryzacja w praktyce" przybrała formę praktycznych Wytycznych określających sposób postępowania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa Mazowieckiego przy rozpatrywaniu wniosków wykonawców robót budowlanych i usług wyłonionych na podstawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed i po wybuchu konfliktu w Ukrainie, dotyczących waloryzacji wynagrodzenia spowodowanej nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów i usług, z odniesieniem do dokumentu wydanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej „Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia)- podstawowe zagadnienia”.
KROK PO KROKU JAK DOJŚĆ DO CELU
Autorami Wytycznych są Ewa Wiktorowska, Agnieszka Suchecka i Balbina Kacprzyk.
Wytyczne zostały przekazane do wszystkich Beneficjentów korzystających ze środków Województwa Mazowieckiego.

Więcej>>