Pakiety oprogramowania RM-WIN

 

2D – płaskie konstrukcje prętowe

 RM-WIN – wersja 9.3x
 Program główny pakietu RM do analizy statycznej i wytrzymałościowej oraz zintegrowanego wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych i drewnianych płaskich konstrukcji prętowych wg teorii I-go i II-go rzędu
 Moduł RM-STAL - w 3.23
 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania prętów konstrukcji stalowych zgodnie z PN-90/B-03200.
 Moduł RM-ZELB – w 3.41 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania prętów konstrukcji żelbetowych zgodnie z najnowszą normą PN-B-03264:2002.
 Moduł RM-SPOL – w 2.40 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych zgodnie z PN-90/B-03200 i PN-85/B-03215
 Moduł RM-DREW – w 2.62 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania konstrukcji drewnianych zgodnie z PN-B-03150:2000
 Moduł RM-SIN – w 1.14 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN zgodnie z przepisami producenta tych dźwigarów.
 Moduł RM-AZUR – w 1.14 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych zgodnie ze specjalnymi zasadami wymiarowania tych dźwigarów.
 Pakiet RM – MINI - w 9.28-mini Mini pakiet składający się z programu głównego RM-MINI - do analizy statycznej i wytrzymałościowej wg teorii I-go rzędu oraz jednego z modułów do zintegrowanego wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych lub drewnianych typowych, płaskich konstrukcji prętowych.

 

 3D – przestrzenne konstrukcje prętowe

 Program RM-3D - w 6.5
 Program RM-3D do analizy statycznej i kinematycznej przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym
 Moduł STAL-3D - w 2.7 Moduł STAL-3D do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 działający pod kontrola programu RM-3D
 Moduł DREW-3D - w 1.2  Moduł DREW-3D do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych wg
PN-B-3150:2000 działający pod kontrolą programu RM-3D

 

  Pozostałe programy

 Program PL-WIN - w 1.53Program przeznaczony do definiowania oraz obliczeń statycznych płyt. Umożliwia deklarowanie zbrojenia i wymiarowanie płytowo-słupowo-żebrowych ustrojów żelbetowych wg PN-84/B-03264
 Program RM-OBC - w 2.30 Program przeznaczony do definiowania oraz obliczeń statycznych płyt. Umożliwia deklarowanie zbrojenia i wymiarowanie płytowo-słupowo-żebrowych ustrojów żelbetowych wg PN-84/B-03264
 Program FD-WIN - w 1.90 Program FD-WIN przeznaczony do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.