Kosztorysowanie - Baza techniczna i normatywna
Spis treści
Kosztorysowanie
Techniki kosztorysowania
Baza techniczna i normatywna
Przepisy prawne
Wszystkie strony

Wprowadzenie


W procesie kosztorysowania, kosztorysant opiera się na:

    * bazie technicznej
    * bazie normatywnej (normowej).

Baza techniczna to ogół informacji niezbędnych do sporządzenia kosztorysu dotyczących konkretnej inwestycji. Baza normatywna to istniejące opracowania katalogów, cenników, instrukcji, wskaźników i zasad obowiązujących lub zalecanych do stosowania w procesie kosztorysowania.

Baza techniczna

Baza techniczna to część materiałów niezbędnych w procesie kosztorysowania, która odnosi się do danej, indywidualnej inwestycji. Są to:

    * dokumentacja techniczna z przedmiarem lub obmiarem, protokołem typowania itp.,
    * założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania,
    * projekt technologii robót,
    * inne opracowania, dokumenty i ustalenia, odnoszące się do zakresu i technologii robót.

Baza normatywna

Bazę tę stanowią opracowania ogólne, dotyczące robót budowlanych w tym:

    * zestawienia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych
    * cenniki i zestawienia stawek,
    * informacje o poziomie wskaźników i narzutów.

Katalogi

    * KSNK: Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych
    * KNK: Katalog Norm Kosztorysowych
    * KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych
    * KNR-W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
    * NNRNKB: Uzupełnienia do KNR
    * KNR 901...: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS
    * KNR AT: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT
    * KNR SEK: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD
    * KNR K: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN
    * KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych
    * KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
    * KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
    * KNP: Katalog Norm Pracy
    * KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
    * KJNZMB: Katalog Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych
    * NZCPB: Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej
    * KPRR: Katalog Pracochłonności Robót Remontowych
    * TZKNBK: Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich
    * KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
    * ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne
    * ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych
    * KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych
    * Katalog norm czasu dla prac leśnych