Szkolenia
Kurs on-line: Kosztorysy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

Kosztorysy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Sporządzanie, sprawdzanie, poprawianie.
Szkolenie jednodniowe przeznaczone jest dla osób prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz osób opracowujących kosztorysy. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, a od 1 stycznia 2022 r. nowe Rozporządzenia dotyczące opisu i szacowania wartości zamówień na roboty budowlane. Ustawa Pzp wywarła wpływ na przebieg postępowań. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo się jak sobie radzić ze sporządzaniem i sprawdzaniem ofert, w szczególności z poprawianiem omyłek rachunkowych oraz polegających na niezgodności oferty z SWZ.

 

Tematyka szkolenia
• Zasady opracowania kosztorysów dla potrzeb określenia wartości zamówienia i oszacowania planowanych nakładów inwestycyjnych przez zamawiającego,
• Metody i podstawy opracowania kosztorysów przez wykonawców dla potrzeb określenia ceny oferty i ustalenia wynagrodzenia,
• Sprawdzanie kalkulacji ceny ze szczególnym uwzględnieniem kosztorysów ofertowych i poprawianiem omyłek rachunkowych oraz omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ
Informacje organizacyjne
Terminy szkolenia: przyjmujemy zgłoszenia
Miejsce szkolenia: szkolenie on-line
Czas trwania szkolenia: jeden dzień - 6h lekcyjnych od 9:00 do 15:00
Cena od osoby: 500 zł (615,00zł z VAT). Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 602 292 219 
Podstawy kosztorysowania

KURS KOSZTORYSOWANIA - PROGRAM

1. Kosztorys - przeznaczenie, cel i funkcja, rodzaje

2. Przepisy regulujące stan prawny w Polsce

3. Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych

4. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna - podstawy techniczno-rzeczowe

5. Baza normatywna (budowa katalogów, spis katalogów)

6. Rodzaje kosztorysów

7. Kalkulacje cen (uproszczona, szczegółowa)

8. Budowa kosztorysu oraz dokładność obliczeń