siatkobeton
SIATKOBETON
 Co to jest siatkobeton ?
Odmiana żelbetu o specyficznym zbrojeniu oraz ulepszonych własnościach mechanicznych. Podstawowym zbrojeniem siatkobetonu jest siatka stalowa o kwadratowych lub prostokątnych oczkach (np. 10x10 mm lub 10x15 mm), z cienkiego drutu (średnica od 0,5 do 1,2 mm), równomiernie rozmieszczona w kilku warstwach w całym przekrój ścianki elementu. Takie usytuowanie zbrojenia nadaje przekrojowi własności jednorodne, co z kolei powoduje polepszenie cech wytrzymałościowych przekroju, np. zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie.