www.amplus.com.pl
ProPublico wersja 13.3.102

Informujemy, że dostępna jest już nowa wersja 13.3.102 programu ProPublico, w której:

Przywrócono funkcjonalność automatycznej publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych po wprowadzeniu modyfikacji technicznych w formularzu elektronicznym przez Urząd Zamówień Publicznych
Przywrócono funkcjonalność automatycznego pobierania przez program numeru Ogłoszenia o zamówieniu z BZP po jego publikacji, a następnie możliwość importu oryginalnej treści opublikowanego ogłoszenia do bazy programu. 
ZUZIA 12

Już jest dostępna wersja ZUZIA12!
Wersja jest kompatybilna z systemem operacyjnym Windows 10.
Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i pobierania nowej wersji programu.

Nowe opcje programu: 
Kurs: Kosztorysowanie robót budowlanych

mgr inż. Balbina Kacprzyk

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Kurs podstawowy
2-dniowy  16 godz. lekcyjnych


Program szkolenia
1.    Wprowadzenie –  1 godz. lek

  • Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów
  • Stan prawny
  • Podstawowe pojęcia i definicje
  • Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych


 
Kosztorysy w zamówieniach publicznych

Kosztorysy   w  zamówieniach  publicznych  na  roboty  budowlane

  Sporządzanie,  sprawdzanie,  poprawianie.

Szkolenie jednodniowe przeznaczone jest dla  osób  prowadzących  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  osób  opracowujących  kosztorysy. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pomimo, że nie zmieniły się Rozporządzenia dotyczące opisu i szacowania wartości zamówień na roboty budowlane wywarła wpływ na przebieg postępowań. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo się jak sobie radzić ze sporządzaniem i sprawdzaniem ofert, w szczególności z poprawianiem omyłek rachunkowych oraz polegających  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ. 
Ekspertyzy kosztorysowe

Ekspertyzy kosztorysowe – pozwalają uniknąć błędów w przedmiarach i kosztorysach, ułatwiają porozumienie między stronami procesu inwestycyjnego, pomagają rozwiązać spór sądowy lub dochodzenie roszczeń.

- Jeśli jesteś inwestorem – na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferujemy sprawdzenie i weryfikację:

  • wartości kosztorysowej robót, nakładów inwestycyjnych, planowanych kosztów robót i prac projektowych,
  • kosztorysów inwestorskich,
  • przedmiarów robót,
  • kosztorysów ofertowych pod kątem zgodności z SIWZ lub Instrukcją dla wykonawców,
  • kosztorysów zamiennych i powykonawczych;
  • rozliczenia umów, w tym np. robót dodatkowych i zamiennych.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2