Tooltip
Klauze zmiany wynagrodzenia

Klauzule zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce.

Tooltip
Kalkulacje kosztowe vs. programy kosztorysowe

STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH

Konferencja

Ekspertyza kosztowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów w zamówieniach publicznych

Tooltip
XV Konferencja Częstochowska
XV Konferencja Częstochowska

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE -
CAŁKOWITE KOSZTY PLANOWANE I KOSZTY KWALIFIKOWALNE,
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WYDATKI KWALIFIKOWALNE W PROJEKTACH UNIJNYCH

CZĘSTOCHOWA - 4-5 LISTOPADA 2010 r.
Tooltip
Kontrola kosztów

Kontrola kosztów na etapie budowy

XIII Konferencja  Częstochowska

Częstochowa 2008

Tooltip
Specyfikacja zamówień na roboty budowlane

Istotne elementy dobrego przygotowania projektu do realizacji

Licheń 2009

  • Random images
     
    Uploaded poniedziałek, 08 listopada 2010
    Uploaded wtorek, 07 sierpnia 2012
    Uploaded poniedziałek, 19 stycznia 2009