Amplus - kosztorysowanie, ekspertyzy, szkolenia, programy,...
Klauzule zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce

Prezentacja z konferencji SKB

 

 art. 463 pzp:
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

Link do prezentacji>>

  
Kurs on-line: Kosztorysy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

Kosztorysy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Sporządzanie, sprawdzanie, poprawianie.
Szkolenie jednodniowe przeznaczone jest dla osób prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz osób opracowujących kosztorysy. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, a od 1 stycznia 2022 r. nowe Rozporządzenia dotyczące opisu i szacowania wartości zamówień na roboty budowlane. Ustawa Pzp wywarła wpływ na przebieg postępowań. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo się jak sobie radzić ze sporządzaniem i sprawdzaniem ofert, w szczególności z poprawianiem omyłek rachunkowych oraz polegających na niezgodności oferty z SWZ.

 

Tematyka szkolenia
• Zasady opracowania kosztorysów dla potrzeb określenia wartości zamówienia i oszacowania planowanych nakładów inwestycyjnych przez zamawiającego,
• Metody i podstawy opracowania kosztorysów przez wykonawców dla potrzeb określenia ceny oferty i ustalenia wynagrodzenia,
• Sprawdzanie kalkulacji ceny ze szczególnym uwzględnieniem kosztorysów ofertowych i poprawianiem omyłek rachunkowych oraz omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ
Informacje organizacyjne
Terminy szkolenia: przyjmujemy zgłoszenia
Miejsce szkolenia: szkolenie on-line
Czas trwania szkolenia: jeden dzień - 6h lekcyjnych od 9:00 do 15:00
Cena od osoby: 500 zł (615,00zł z VAT). Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 602 292 219 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że biuro Amplus pracuje zdalnie.

Zapraszamy do kontaktu mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 602 292 219. 
Ekspertyzy kosztorysowe

Ekspertyzy kosztorysowe – pozwalają uniknąć błędów w przedmiarach i kosztorysach, ułatwiają porozumienie między stronami procesu inwestycyjnego, pomagają rozwiązać spór sądowy lub dochodzenie roszczeń.

- Jeśli jesteś inwestorem – na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferujemy sprawdzenie i weryfikację:

  • wartości kosztorysowej robót, nakładów inwestycyjnych, planowanych kosztów robót i prac projektowych,
  • kosztorysów inwestorskich,
  • przedmiarów robót,
  • kosztorysów ofertowych pod kątem zgodności z SIWZ lub Instrukcją dla wykonawców,
  • kosztorysów zamiennych i powykonawczych;
  • rozliczenia umów, w tym np. robót dodatkowych i zamiennych.


 
Pomoc do programu Zuzia wersja 5.x zakończona


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w dniu 31 sierpnia br. definitywnie zakończyliśmy wspieranie programu kosztorysowego Zuzia w wersji 5.x.

Od 1 września 2011r. nie udzielamy żadnych porad technicznych i merytorycznych odnośnie tej wersji programu.

Zapraszay do zakupu aktualnej wersji programu Zuzia 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3